Sökning: "Sara Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade orden Sara Andersson.

 1. 1. Sjuksköterskors och distriktsköterskors erfarenheter av att arbeta med rådgivning via telefon och e-hälsa : En systematiskt genomförd litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jessica Andersson; Sara Kanjou Abdallah; [2022]
  Nyckelord :E-hälsa; Erfarenhet er ; Rådgivning; Telefonrådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av sjuksköterskans och distriktssköterskans ansvarsområde är att fatta beslut som ger individer möjlighet till att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa. Sjukvårdsrådgivning är en del av sjuksköterskans och distriktssköterskans arbete och utförs både via telefon och inom e-hälsa. LÄS MER

 2. 2. Kunskap som resurs : - En fallstudie på Volvo CE om utmaningar och möjligheter inom knowledge management utifrån ledares och medarbetares upplevelser

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anna Tjärnström; Sara Andersson; [2022]
  Nyckelord :knowledge; knowledge management; knowledge dissemination; explicit and tacit knowledge; organization; kunskap; knowledge management; kunskapsspridning; explicit och tyst kunskap; organisation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum:                               2022-05-30 Nivå:                                   Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp Akademi:                            Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalen University Författare:                           Sara Andersson                  Anna Tjärnström                                             (95/03/22)                           (96/03/05) Titel:                                   Kunskap som resurs- En fallstudie på Volvo CE om utmaningar och möjligheter inom knowledge management utifrån ledares och medarbetares upplevelser  Handledare:                        Magnus Linderström Nyckelord:                          kunskap, knowledge management, kunskapsspridning, explicit och tyst kunskap, organisation Forskningsfråga:                    Hur hanterar fallföretaget explicit och tyst kunskap utifrån ledare och medarbetares upplevelser?  Syfte:                                         Syftet med studien var att utifrån fallföretagets utmaningar och möjligheter inom knowledge management få en djupare förståelse för hur dem hanterar kunskap som resurs utifrån ledare och medarbetares upplevelser.  Metod:                                I studien användes fallstudiemetodik med en blandad metod. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Andersson; Maja Halvarsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Automatiserad artikelplockning : En fallstudie på Scania Sverige AB i Oskarshamn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Saga Andersson; Sara Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Automation; robotics; OEE; ergonomics; Automation; robotik; TAK; ergonomi;

  Sammanfattning : En äldre verkstad som är anpassad till en tillverkning med många manuella moment är svår att automatisera. Det är en av anledningarna till att många industrier fortfarande har en del manuella moment i sin tillverkning och därmed en bristande arbetsergonomi. LÄS MER

 5. 5. De svenska farledsavgifterna : En undersökning av Ramseyprissättningens applicerbarhet på farledsavgifter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jesper Andersson; Sara Weberyd; [2022]
  Nyckelord :Fairway dues; Maritime transport; Elasticities; Ramsey pricing; Farledsavgift; Sjöfart; Elasticiteter; Ramseyprissättning;

  Sammanfattning : Sjöfartsverkets ställning liknande ett naturligt monopol och dagens politiska läge kräver en farledsavgift utformad på ett sätt som gör att Sjöfartsverket täcker sina kostnader samtidigt som de snedvrider beteendet av sjöfartens aktörer så lite som möjligt. Syftet med denna uppsats är att undersöka elasticiteterna för olika fartygssegment och om Ramseyprissättning utifrån dessa kan användas för att utforma de svenska farledsavgifterna så att dessa krav uppfylls. LÄS MER