Sökning: "Sara Aron"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Aron.

 1. 1. ”Alla romer har krokar under kjolen” : En kvalitativ studie om socialarbetares erfarenheter av romers situation i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Aron Bergenblad; Sara Handå; [2018]
  Nyckelord :Romer; minoritet; marginalisering; diskriminering; stigmatisering; antiziganism; andrafiering; kultur; kulturkompetens;

  Sammanfattning : Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter och har befolkat landet sedan 1500-talet. Romer som grupp har i det svenska samhället historiskt sett marginaliserats, stigmatiserats och exkluderats och de utsätts än idag för allvarliga kränkningar. LÄS MER

 2. 2. Grön Rehabilitering En studie om deltagarnas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Jering; Lene Strand; [2014-08-08]
  Nyckelord :grön rehabilitering; stress; natur; bemötande och grupp;

  Sammanfattning : Vi kom i kontakt med Grön Rehabilitering som har sin verksamhet i Nääs slottsområdei Lerums kommun. Verksamheten var ett projekt mellan Lerums kommun ochSamordningsförbundet fram till våren 2014 med möjlig förlängning. LÄS MER