Sökning: "Sara Arvidson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Arvidson.

 1. 1. En studie om HVB-personalens emotioner och roller

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Maryan Hussein; [2017]
  Nyckelord :Emotional works; HVB home; Dramaturgical perspective; object and subject positions; Emotionellt arbete; HVB hem; ensamkommande barn; Draugmatiska perspektivet; objekts-subjektspositionen.;

  Sammanfattning : Under senare tid har det kommit många ensamkommande barn till Sverige då de flytt från bland annat krig som pågår i hemlandet. De ensamkommande barnen placeras i HVB-hem, där de erbjuds stöd och omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Vattenanläggningar i den mindre trädgården : en studie som behandlar vattenanläggningar ur trädgårdsanläggares och vattenproduktförsäljares perspektiv

  M1-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Sara Arvidson; Isabelle Bertilsson; [2010]
  Nyckelord :försäljare; vattenanläggning; dammar; anläggare; porlande sten;

  Sammanfattning : Vatten är ett av grundelementen och är ett vanligt inslag i trädgården som kan skapa ytterligare en upplevelse. Därför baseras studien på vattenanläggningars efterfrågan hos privatpersoner. Studien riktar sig främst mot trädgårdsingenjörer då utbildningen inte innefattar detta ämne. LÄS MER