Sökning: "Sara Baker"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Baker.

 1. 1. Digital Alfabetisering En studie om analfabeters språkinlärning med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sara Baker; [2020-01-08]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitalisering; Alfabetisering; SFI; Analfabeter; Illitterata; Vuxenutbildning;

  Sammanfattning : För att nyanlända vuxna ska kunna komma in i det svenska samhället finns det krav på olika kunskaper de ska uppnå. Genom att lära sig att använda digitala verktyg öppnas nya möjligheter till att involveras i sociala och kulturella sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Physiology of Caulobacter crescentus grown on different carbon sources

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sara Lind Jónsdóttir Glaser; [2016]
  Nyckelord :aerobic cultivation; physical characterization; lignocellulosic biomass; xylose degradation; Weimberg; bioreactors; enzyme assays; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Freshwater, obligate aerobic, Gram-negative bacterium Caulobacter crescentus strain CB2 is able to metabolise various types of carbon sources. In this degree project, growth characterization of C.crescentus was made on different substrates including glucose, xylose, and mannose using shake-flask cultivations and bioreactor experiments. LÄS MER

 3. 3. Rational Unified Process

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sara Baker; [2014]
  Nyckelord :Rational Unified Process; user cooperation; users centralized system design; user; usability; and AUP; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Uppsatsen har för avsikt att komma fram till i vilken omfattning utvecklingsmetoden RUP stödjer användarmedverkan. Genom att beskriva begreppen RUP, användarcentrerad systemdesign och användarmedverkan med hjälp av litteratur har jag kunnat sammanställa ett par frågor i avsikt att utföra en intervju med tre systemvetare. LÄS MER