Sökning: "Sara Bauer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Bauer.

 1. 1. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Bauer; My Söderberg; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; grönstruktur; urban grönska; förtätning; överdäckning; Kontinentalbanan; Malmö; Sofielunds industriområde; snabbcykelstråk;

  Sammanfattning : Tänk om en av Malmös stora barriärer, den järnväg som kallas Kontinentalbanan, skulle överdäckas och därigenom skapa möjlighet till ett grönstråk som förenar omgivande stadsdelar? Denna visionära tanke är startskottet på vårt examensarbete och det är därifrån vi har tagit avstamp i arbetet. Syftet med examensarbetet är att med landskapsarkitektur, och fokus på grönstrukturen, undersöka och visa på hur Malmö skulle kunna utvecklas om järnvägen som barriär försvinner. LÄS MER

 2. 2. Jämställd rörelse : genusperspektiv på aktivitetsparker

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Bauer; [2014]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; fysisk planering; gestaltning; idrott; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Landskapsarkitektur påverkar den fysiska miljöns utseende och funktion och därmed hur människor lever sina liv. Den här uppsatsen har skrivits för att undersöka hur ett genusperspektiv kan användas inom landskapsarkitektur. LÄS MER

 3. 3. The effects of immigration on unemployment : A case study of Sweden and the UK

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Viktoriya Chuikina; Sara Fard; [2012]
  Nyckelord :Unemployment rate; immigration rate; Sweden; United Kingdom;

  Sammanfattning : Problem: The creation of the European Union gave people the right of free movement between the membership countries. In theory, the creation of a single market should create many additional employment and earning opportunities for the workers in the member states of the EU (Bauer & Zammermann, 1999 cited at Borjas, 2010). LÄS MER