Sökning: "Sara Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Sara Berg.

 1. 1. Tankar kring kolhydrater hos kvinnliga kampsportare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sara Johansson; Linnea Nilsson; [2018-08-10]
  Nyckelord :kvinnliga kampsportare; kolhydrater; inställning; förklarande faktorer;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion inriktning kostvetenskapVt 2018Handledare: Daniel ArvidssonExaminator: Christina Berg.... LÄS MER

 2. 2. SUICID SÄTTER SINA SPÅR- EN EMPIRISK KVALITATIV STUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER EFTER ATT EN PATIENT INOM PSYKIATRISK SLUTENVÅRD SUICIDERAT

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :SARA IVARSSON; SANNA LUND; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; sjuksköterskor; skuld; slutenvård; stöd; suicid; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att en patient suiciderar kan anses vara det mest allvarliga och svårhanterliga som kan hända inom psykiatrin. Eftersom psykisk ohälsa medför en stor suicidrisk kommer de flesta sjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård någon gång att uppleva att en patient suiciderar. LÄS MER

 3. 3. Det lutande resultatet i PISA : En litteraturstudie om svenska elevers läsresultat i PISA-testet från 2000 till 2012 och hur det kunde bli som det blev

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Jessica Hofstedt; Sara Berg; [2018]
  Nyckelord :PISA; Läsförståelse; Sverige; Könsskillnader; Migration; Socioekonomisk status; Läsvana; Självförtroende;

  Sammanfattning : I den här litteraturstudien presenteras svenska elevers läsförståelseresultat i PISA från 2000 till 2012 samt vad forskningen anger som anledningar till att resultaten sett ut som de gjort. Resultaten visas upp i text och diagram, inte bara de allmänna genomsnittsresultaten, utan även resultatspridning hos flickor och pojkar, olika migrationsgrupper samt annan statistik som på ett tydligt sätt definierar Sveriges resultat. LÄS MER

 4. 4. Sexualiteten efter mastektomi- En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Katja Berg; Sara Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Bröstcancer; Kroppsuppfattning; Mastektomi; Sexualitet; Sexuell funktion.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Jag har bestämt mig för att leva! : En litteraturstudie om kvinnors upplevelse av bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Robin Kamen; Sara Svensson; [2018]
  Nyckelord :Bipolar disorder; qualitative approach; women; lifeworld; autobiographies; experiences; Bipolär sjukdom; kvalitativ ansats; kvinnor; livsvärld; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk psykiatrisk sjukdom som innefattar maniska, hypomaniska, och depressiva episoder. Fler kvinnor än män drabbas av sjukdomen. Med en vardag som i en känslomässig berg- och dalbana står patienterna inför flera utmaningar och självmordsrisken är hög. LÄS MER