Sökning: "Sara Boberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Boberg.

  1. 1. Att vara eller inte vara? : Svenskämnets identitet och elevers och lärares attityder till ämnet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Marianne Reinholdsson; Sara Boberg; [2008]
    Nyckelord :identitet; grundskolan; svensklärare; attityd; svenskämnet; elever; lärare;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka svenskämnets identitet och attityden till ämnet. Undersökningen är riktad till elever i år 9, svensklärare och lärare i andra ämnen. LÄS MER