Sökning: "Sara Brändström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Brändström.

 1. 1. "Alla barn är mer eller mindre i behov av särskilt stöd" : En kvalitativ studie med fokus på barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Jenny Lindeman Kim; Sara Brändström; [2019]
  Nyckelord :Children in need of special support; deviations; normality; categorisations; support; diagnoses; disabilities; Barn i behov av särskilt stöd; avvikelse; normalitet; kategorisering; stöd; diagnos; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa begreppet barn i behov av särskilt stöd. Detta har vi granskat genom att undersöka förskolepersonalens uppfattningar om vilka barn som kan tänkas vara i behov av särskilt stöd och hur arbetet med dessa barn i förskolan ser ut, samt vilket stöd dessa barn kan få. LÄS MER

 2. 2. Integration av nyanlända : En kvalitativ studie om föreningstränares syn på att jobba med integration

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sara Brändström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Olika chans beroende på födelsemånad : En kvantitativ undersökning av relative age effect på svenska längdskidgymnasier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sara Brändström; [2015]
  Nyckelord :relative age effect; RAE; cross-country skiing; RIG; NIU; relative age effect; RAE; längdskidor; RIG; NIU;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka om relative age effect förekommer på svenska längdskidgymnasier bland antagna elever och hur eventuell förekomst ser ut bland flickor och pojkar samt hur det ser ut vid Riksidrottsgymnasierna och de Nationell Idrottsutbildningarna.MetodFör att besvara syftet har statistisk data analyserats med hjälp av ett Pearson Chi2-test. LÄS MER