Sökning: "Sara Brand"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Sara Brand.

 1. 1. Co-creation of Brand Value In Startups

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sabbir Hasan Noor; Sara Sari; [2021]
  Nyckelord :co-creation; startups; brand value; brand image; social networking;

  Sammanfattning : Startups face a wide range of opportunities and challenges when it comes to building their brand value and by extension brand image, due to possessing both limited financial and human resources. Hence, developing a distinct and enduring brand is a critical competitive imperative for them. LÄS MER

 2. 2. “Vi låter Sverige vara i fred” : en studie om hur Försvarsmakten bygger sitt varumärke genom reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Bjurbäck; Sandra Kjetselberg; Tilda Berggren; [2021]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; Branding; Employer Branding; Commercial; Military; National Defense; Recruitment; Content Analysis; Brand Equity; Advertisement; Svenska Försvarsmakten; Varumärkesbyggande; Employer Branding; Reklamfilm; Militär; Rekrytering; Reklam; Filmanalys; Innehållsanalys; Kommunikationsstrategi; Varumärkeskapital;

  Sammanfattning : I denna studie presenteras forskning om varumärkesbyggande genom reklamfilm. Syftet är att undersöka hur Försvarsmakten genom sina reklamfilmer arbetar med varumärkesbyggande för att rekrytera medarbetare. Efter återinförandet av värnplikten år 2017 lanserade Försvarsmakten ett flertal reklamkampanjer. LÄS MER

 3. 3. Content marketing på Instagram : En studie om konsumentens associationer till kosmetikavarumärken med avseende på upplevda värden och upplevd lojalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lovisa Karlsson; Sara Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Social media marketing; Content Marketing; Traditional marketing; Customer loyalty; Consumption value theory; Cosmetic marketing;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Content Marketing är ett marknadsföringsverktyg som kan användas i syfte att skapa värde och lojalitet. Digitaliseringen har utformat tekniska konsumenter som är skeptiska till traditionella reklambudskap. LÄS MER

 4. 4. The clash between Ikea's brand identity, ideologies and employees' values

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karolina Kubiak; Sam Ouda; Sara Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : In May 2019, Ikea group in Poland posted an article in the intranet regarding LGBT-movement, encouraging the employees to support the LGBT+ community by participating in the celebration the company was about to host. A religious employee, with the pseudonym Tomasz K., chose to show his disapproval by posting a comment to the article. LÄS MER

 5. 5. Varumärket Helsingborg - en kvalitativ studie om invånardeltagande i staden för dig som vill något

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linnéa Ivarsson; Sara Schölander; [2020]
  Nyckelord :Place brand; city brand; participatory place brand; democracy; brand communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract This study aims to examine how Helsingborg City handles the balance between creating a strong city brand and at the same time being responsive, listen to and involve the city’s residents. The empirical material in this study consists of five semi-structured interviews with people who are involved in the communicative and brand building work at the city of Helsingborg, as well as three strategy documents related to the brand of Helsingborg. LÄS MER