Sökning: "Sara Bredin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Bredin.

 1. 1. Covid-19 pandemins påverkan på distriktssköterskans arbetssituation : Med fokus på det hälsofrämjande arbetet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sara Bredin; Xhulieta Daka; [2020]
  Nyckelord :Covid-19; Distriktssköterska; hälsofrämjande arbete; primärvård; samarbete; kvalitativa intervjuer; förändrad arbetssituation;

  Sammanfattning : I distriktssköterskans yrkesroll ingår det att arbeta hälsofrämjande och behovet av detta uppfattas aldrig varit större. För att kunna bedriva detta arbete krävs tid och utrymme. Den pågående Covid-19 pandemin har medfört att vården har omorganiserats utefter det vårdbehov som skapats. LÄS MER

 2. 2. Att inte tala samma språk : upplevelser av språkets betydelse för vårdandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sara Bredin; Elin Nässén; [2015]
  Nyckelord :communication barriers; interpreter; immigrants; nursing; patient participation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Immigrationen till Sverige har under de senaste åren ökat. Detta har medfört att antalet individer som har svårigheter att förstå och tala det svenska språket har ökat inom vården. LÄS MER

 3. 3. Kostbudskap i media En granskning av två hälsotidningars kostbudskap i förhållande till Livsmedelsverkets kostråd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sara Bredin; Jessika Ung; [2012-10-01]
  Nyckelord :Livsmedelsverket; kostråd; kostbudskap; media; hälsotidningar;

  Sammanfattning : Mat och hälsa uppmärksammas allt mer i media och idag finns det gott om hälsotidningar som utlovar kostbudskap och mirakelkurer för hälsan. Konkurrensen är hård mellan tidningarna och för att locka läsare gäller det att skriva texter som väcker känslor och som berör. LÄS MER