Sökning: "Sara Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Sara Carlsson.

 1. 1. Maktrelationer i skönlitteratur för 6-9-åringar - traditionella eller banbrytande? : En analys av del 1 och del 4 i Handbok för superhjältar ur ett critical literacy-perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Jakobsson; Sara Sundbom; [2020]
  Nyckelord :critical literacy; maktrelationer; skönlitteratur; årskurs F-3; åldrarna 6-9;

  Sammanfattning : I undervisningen kan skönlitteratur användas på många sätt - som underhållning eller som ett sätt att inhämta kunskap genom att kritiskt granska det lästa. Språk, litteratur och makt är nära sammankopplade och barn identifierar sig ofta med och kan ta efter de (ofta stereotypa) beteenden som karaktärerna uppvisar. LÄS MER

 2. 2. Exosomes and lipid nanoparticles - the future of targeted drug delivery

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sara Lundberg; Emelia Karlsson; Hugo Dahlberg; Mathilda Glansk; Sara Larsson; Sofia Larsson; Karl Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Exosomes; lipid nanoparticles; drug delivery;

  Sammanfattning : In this project an overview of how synthetic lipid nanoparticles and exosomes can be used for targeted drug delivery is compiled. The goal is to identify aspects that can be in favor for targeted drug delivery and the development of products at Cytiva. LÄS MER

 3. 3. Gitarr för alla : Om gitarrundervisning ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Carlsson; [2020]
  Nyckelord :gitarrundervisning; genusnormer; könsroller; könskodning; genuskodning;

  Sammanfattning : Ämnesområdet för denna uppsats är genusnormernas betydelse inom musiken. Studiens främsta syfte var att belysa gitarrundervisningens genusaspekter. Hur könsfördelningen ser ut och hur genusnormerna kan ta sig uttryck i undervisningen var viktiga frågor. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress hos röntgensjuksköterskor : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Jessica Jonsson; Sara Carlsson; [2019]
  Nyckelord :occupational stress; radiographer; work load; arbetsrelaterad stress; röntgensjuksköterska; arbetsbörda;

  Sammanfattning : Background: Healthcare professionals are often the subject to occupational stress, the professional radiographer is no exception. Occupational stress has been seen as a predictor to burn outs amongst radiographer and may jeopardise the patients’ safety during radiologic examinations. LÄS MER

 5. 5. Bildromanen i Sverige : Historia, karakteristik och en läsning av två bildromaner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Öberg Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Picture Novel; Graphic Novel; iconotext; Höglund; Lundberg; billedroman; grafisk roman; billedbøger; Lundberg; Höglund; ikonotext; bildroman; grafisk roman; bildberättande; ikonotext; bilderbok; serier; Lundberg; Höglund; Fågeln i mig; Att vara jag; fjärrläsning;

  Sammanfattning : Uppsatsen har tre syften; det första syftet är att teckna bildromanens historiska framväxt och redogöra för fältet. Bildromanen är en teknisk innovation, sprungen ur samma era som bilderboken och serierna, det tidiga 1830-talet, när nya trycktekniker gör det möjligt att trycka tunna linjer i både färg och svart/vitt och en ny sorts boksida skapas – där text och bild kan integreras – ett tekniskt språng som lockar till sig både innovatörer och konstnärer. LÄS MER