Sökning: "Sara Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Sara Carlsson.

 1. 1. Sångarens ansvar för gestaltningen Vikten av att kunna försvara min karaktär

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Sara Norrback Carlsson; [2019-10-02]
  Nyckelord :Opera; karaktärsgestaltning; scenspråk; regi; byxroll; karaktärsarbete; ansvar; scenisk drivkraft;

  Sammanfattning : I detta arbete beskrivs och diskuteras repetitionsprocessen av operakandidaternas slutproduktion Dido & Aeneas av Henry Purcell som spelades på Högskolan för Scen och Musik i december 2018. Fokus ligger på det sceniska arbetet med karaktären Aeneas som författaren spelade, och jämförandet av olika gestaltningssätt utifrån vad studenterna fick arbeta med under repetitionerna, samt genom svaren från en enkätundersökning där en anonym publik fått besvara frågor utefter videoklipp innehållandes olika gestaltningsförslag. LÄS MER

 2. 2. Arbetsrelaterad stress hos röntgensjuksköterskor : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Jessica Jonsson; Sara Carlsson; [2019]
  Nyckelord :occupational stress; radiographer; work load; arbetsrelaterad stress; röntgensjuksköterska; arbetsbörda;

  Sammanfattning : Background: Healthcare professionals are often the subject to occupational stress, the professional radiographer is no exception. Occupational stress has been seen as a predictor to burn outs amongst radiographer and may jeopardise the patients’ safety during radiologic examinations. LÄS MER

 3. 3. “Att använda dem för att det är lite sexigt och hippt” En kvalitativ undersökning om socialsekreterares uppfattning om brukarmedverkan i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Carlsson; Emelie Larsen; [2018]
  Nyckelord :User involvement; brukarmedverkan; recruitment; rekryteringsprocess; cooptation; tokenism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Service user involvement has become an important part of social work in Sweden. Social services in Helsingborg has taken a step further in involving service users by including them in the recruitment process of some of their own staff members. Few studies regarding this particular phenomenon has been found thus the need of exploring it further. LÄS MER

 4. 4. Hållbar dagvattenhantering - En fallstudie i Nyköping

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sara Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Stormwater; stormwater management; Dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; lokalt omhändertagande av dagvatten; klimatförändringar; fördröjningsmetoder;

  Sammanfattning : In urban areas stormwater have become a problem due to limited infiltration. Impermeable surfaces such as asphalt covers and buildings cause changes in the flow of water and content of contaminating products, which normally are not processed by sewage treatment works. LÄS MER

 5. 5. Är det bara språket som brister? : En kvalitativ studie om förskollärares samverkan och kommunikationsstrategier i den mångkulturella förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Carlsson; Patrizia Rainoni; [2017]
  Nyckelord :kommunikation; förskollärare; föräldrar; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, generera kunskap om på vilka olika sätt svenskspråkiga förskollärare på förskolan, resonerar kring och beskriver hur de praktiskt går tillväga i samverkan och kommunikation med föräldrar som inte talar svenska. Semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare genomfördes. LÄS MER