Sökning: "Sara Cazzanelli"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Cazzanelli.

 1. 1. Formativ återkoppling i klarinettundervisning på gymnasiet : En kvalitativ undersökning med fallstudier i Sverige och Italien

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Cazzanelli; [2021]
  Nyckelord :Design för lärande; feedback; formativ återkoppling; klarinettundervisning; multimodalitet; motivation; självvärdering;

  Sammanfattning : Lärandet i instrumentalundervisning är en process som sker över tid och som påverkas av lärarens val av och erbjudande om kommunikativa och pedagogiska resurser, som kan användas formativt för att främja elevens utveckling. Denna studies syfte var att undersöka och analysera formativ återkoppling i enskild instrumental undervisning i klarinett på gymnasiet, med fokus på tre temaområden: dialog och kommunikation, motivation och drivkrafter samt självvärdering och självreflektion. LÄS MER

 2. 2. Pictures for an audition : Reflections on the role of roots and background in the composing and performing processes

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Sara Cazzanelli; [2016]
  Nyckelord :excerpts; pictures; visual support; Zeitgeist; roots; Dvořák; inspiration; communication;

  Sammanfattning : "Pictures for an audition" are a visual tool I created to help in performing orchestral excerpts.I always had the aim to get deeper in the knowledge of the Zeitgeist of the composers I was facing, and as a consequence the aim to communicate this knowledge, this richness of roots, to the audience in a way as widely understandable as possible. LÄS MER