Sökning: "Sara Cederlöf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Cederlöf.

  1. 1. Varumärken i digitala medier : En studie om hur influencers påverkar konsumentuppfattning inom modebranschen

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Sara Cederlöf Löfqvist; Una Dimac; Josefine Gerhardsson; [2017]
    Nyckelord :Influencers; Digital marketing; Fashion; Sweden; Influencers; Digitala medier; Mode; Sverige;

    Sammanfattning : The aim of this paper is to increase the knowledge about how consumers are affected by influencers in digital media. Hence, the aim is to see if brands can affect consumer perception by the use of influencers. A quantitative study in the form of a survey was made in this essay. LÄS MER