Sökning: "Sara Colling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Colling.

  1. 1. Hur ser Staffanstorps ungdomar på sin privatekonomi?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Shkurte Xhemajli; Sara Colling; [2009]
    Nyckelord :identity; social network; relations; youth; private finances; shared responsibility. ; Social Sciences;

    Sammanfattning : Summary: The purpose of school essay is to investigate the outlook of Staffanstorp´s youth in private finances. Our target groups are all 9 graders who attend at the three different municipal schools in Staffanstorp´s nine-year compulsory school. LÄS MER