Sökning: "Sara Davidsson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Sara Davidsson.

 1. 1. Elevnärvaro : - en översikt om problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Davidsson; [2023]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer Främjande arbete Problematisk skolfrånvaro Relationer Skolnärvaro;

  Sammanfattning : Davidsson, Sara (2022). Elevnärvaro - en översikt om problematisk skolfrånvaro.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Visuella linjer i Parasite (2019) : En form- och semiotisk analys

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Sara Davidsson; [2023]
  Nyckelord :Parasite; Bong Joon-Ho; Capital; Pierre Bourdieu; Semiotics; Mise-en-scène; composition; visual lines; Parasite; Bong Joon-Ho; Kapital; Pierre Bourdieu; Semiotik; Mise-en-scène; bildkompositon; visuella linjer;

  Sammanfattning : I den här undersökningen studeras hur visuella linjer används i den sydkoreanska filmen Parasite (2019) och hur dessa tillsammans med filmens mise-en-scène och bildkomposition bidrar till att förstärka de sociala teman som finns. Detta görs genom en semiotisk- och formanalys med hjälp av filmvetenskapliga begrepp. LÄS MER

 3. 3. A Narratological Study on Characterization, Change and Coming-of-Age in Maggie Stiefvater’s The Dream Thieves

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Sara Davidsson; [2021]
  Nyckelord :Young Adult; narratology; character; characterization; sexuality; coming-of-age; Maggie Stiefvater; The Dream Thieves;

  Sammanfattning : This essay explores the character development of Ronan Lynch in Maggie Stiefvater's The Dream Thieves (2013) with the intention of showing the process of self-acceptance through the narratological concepts character and characterization as well as Young Adult literature research focused on coming-of-age in terms of self-discovery and sexual identity. It was found that Ronan does reach self-acceptance. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor respektive mäns upplevelser av hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Davidsson; Malin Koch; [2020]
  Nyckelord :Experience; myocardial infarction; men; women; Hjärtinfarkt; kvinnor; män; upplevelser;

  Sammanfattning : I Sverige är hjärtinfarkt den vanligaste orsaken till dödsfall. Kunskap kring upplevelser av hjärtinfarkt hos olika patientgrupper brister hos både allmänheten, patienter och sjukvårdspersonal. Kunskapsbristen beror dels på att förutfattade meningar om hur en hjärtinfarkt bör kännas och hur den faktiskt upplevs, inte stämmer överens. LÄS MER

 5. 5. Ego formatae : En studie i designprocessens agentiella perspektiv och påverkan på dess designer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Emma Andrén; Sara Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Cirkus; Illusioner; Agentiell Realism; designprocess; informationshantering; Audiovisuella kontraktet; Psykofysiologi i koppling till spel och ljud; Medieteknisk installationskonst.;

  Sammanfattning : I denna undersökning tar vi upp hur en designprocess kan ses ur ett agentiellt perspektiv. Detagentiella perspektivet är framtaget av Karen Barad som i sin forskning i kvantfysik börjadeundersöka hur olika fenomen kunde ta olika former, som till exempel hur ljus kunde ta bådepartikel- och vågform (2003). LÄS MER