Sökning: "Sara Edström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sara Edström.

 1. 1. Musikterapi för personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rebecka Dahlberg; Sara Edström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Pedagogisk utredning - Vägen dit och efteråt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ann-Christin Edström; Sara Lundgren; Sophie Nystedt Malm; [2019]
  Nyckelord :lärarperspektiv; läs- och skrivsvårigheter; pedagogisk kartläggning; pedagogisk utredning; åtgärder;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats är att belysa lärares perspektiv på pedagogiska utredningar av läs- och skrivsvårigheter och vad dessa leder till. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med fem klasslärare och tio speciallärare som arbetar på lågstadiet. LÄS MER

 3. 3. Ombyggnadsförlag för Alneskolans slöjdsal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joel Andersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Alneskolans slöjdlärare Sara Edström anser att deras trä- och metallslöjdssal upplevs som trång, är oändamålsenlig och har brister utifrån de gällande arbetsmiljökraven.Syftet med denna rapport är att slöjdläraren ska få ett underlag som visar hur slöjdsalen kan utformas för att bli effektivare, trevligare och uppfylla gällande lagar och rekommendationer. LÄS MER

 4. 4. Från köpcentrum till upplevelseforum : Utvecklingen 1950-2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Sara Björk; Helena Edström; Maria Svanberg; [2009]
  Nyckelord :köpcentrum; handelsplats; utveckling; aktörer; etablering; arkitektur; design; upplevelser; kommun; hyresgäst; besökare;

  Sammanfattning : Vid olika skeden i köpcentrums utveckling har olika faktorer stått i fokus för vad som karaktäriserat svenska köpcentrum. I och med det kulturella värderingsskiftet ställer dagens besökare nya krav på köpcentrum och dess involverade aktörer. LÄS MER

 5. 5. Interventioner vid övervikt och fetma hos barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Liselott Davidsson; Anders Edström; Sara Sengenbjerg Bengtsson; [2007]
  Nyckelord :Erfarenheter; fetma; interventioner; interventionsprogram; upplevelser; ungdomar och övervikt.;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma växer sig allt större runt om i världen. Ca 25 % av 10-åringarna i Sverige är överviktiga och 4 % lider av fetma. Denna litteraturstudie belyser interventionsprogram mot övervikt och fetma samt upplevelser kring övervikt hos ungdomar och erfarenheter av arbete med övervikt och fetma . LÄS MER