Sökning: "Sara Eklund"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Sara Eklund.

 1. 1. An evaluation of the treatment performance of a ten year old stormwater biofilter in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sara Eklund; [2020]
  Nyckelord :Biofilter; Water Quality; heavy Metals; Nutrients; Stormwater Treatment; Sweden; Tyresö; Biofilter; Vattenkvalitet; Tungmetaller; Näringsämnen; Dagvattenrening; Sverige; Tyresö;

  Sammanfattning : Urban runoff may be contaminated with, for example, metals, nutrients and sediment. Generally, such runoff enters waterways and oceans without any type of treatment. Bioretention systems can be used to protect the aquatic environment since one of their main objectives is to remove pollutants from stormwater. LÄS MER

 2. 2. Inkluderingens pusselbitar : En kvalitativ intervjustudie om inkludering av barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Eklund Granados; Sigrid Elgenius; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; rektor; inkludering; pragmatism; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur begreppet inkludering kan förstås i förskoleverksamheten. Vi vill studera förskollärares och rektorers uppfattningar i samband med inkludering av barn i behov av särskilt stöd samt vad deras roll kan innebära. LÄS MER

 3. 3. Strategier och hantering vid empatitrötthet bland sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Eklund; Angelica Mielczarek; [2019]
  Nyckelord :Copingstrategier; empati; Empatitrötthet; Omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Eklund, S & Mielczarek, A. Strategier och hantering vid empatitrötthet bland sjuksköterskor.En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Vägar till specialpedagogiska insatser i förskolan : Att skapa förutsättningar för alla barns lärande - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sara Agdahl; Linda Eklund; [2018]
  Nyckelord :Specialpedagogik i förskolan; Specialpedagogisk kompetens; Barn i behov av särskilt stöd; Systemteori i förskolan; Specialpedagogiska perspektiv; Relationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Jag önskar att någon såg mig i ögonen och såg hela mig : Hur patienter med självskadebeteende erfar bemötandet från vårdpersonal då de söker hjälp för sina skador inom den akutsomatiska vården.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Eklund Lundgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER