Sökning: "Sara Ekvall"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sara Ekvall.

 1. 1. En dragkamp mellan yrkesetik och yttre förhållanden - etisk stress hos psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sara Ekvall; [2022-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka upplevelser av etisk stress hos psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin. Tio psykologer intervjuades om sina upplevelser av etisk stress, vilka situationer som skapade etisk stress för dem i arbetet samt hur de hanterade den etiska stressen. LÄS MER

 2. 2. Att förebygga perioperativ hypotermi : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Catalina Ekvall; Lisen Gatu; [2017]
  Nyckelord :Hypotermi; Preoperativ uppvärmning; Prevention; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Hypotermi, kroppstemperatur under 36 °C, har sedan länge varit känt som en riskfaktor för komplikationer inom akutsjukvården. Oavsiktlig perioperativ hypotermi orsakar oönskade fysiologiska effekter som är förenade med postoperativ morbiditet. LÄS MER

 3. 3. Organisational care and psychological treatment of vulnerable children in Maputo, Mozambique : A Minor Field Study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Ekvall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many children are vulnerable in Mozambique, one of the poorest countries in the world. The ones considered most vulnerable, so called orphans and vulnerable children (OVC), often live in particularly vulnerable situations that often cause creating psychological distress and traumas. LÄS MER

 4. 4. Individuell lönesättning ur ett kompetensperspektiv : En studie om kompetensens roll vid individuell lönesättning inom statlig organisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Ekvall; [2013]
  Nyckelord :kompetens; individuell lönesättning; statlig sektor; statlig organisation;

  Sammanfattning : Den kollektiva   tanken om ”lika lön för lika arbete” var länge mottot i svensk lönepolitik. Denna tanke har övergått i allt högre grad till att belöna varje enskild   individ efter dennes egna prestationer och personliga egenskaper. Samhället   har gått mot ett individfokus och likaså har även tankarna kring   lönesättning. LÄS MER