Sökning: "Sara Elvefeldt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Elvefeldt.

 1. 1. ALLT FRÅN HOROR TILL HJÄLTINNOR : En feministteologisk studie av fyra utvalda kvinnliga gestalter från judendomen och kristendomens religiösa urkunder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Sara Elvefeldt; [2017]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; religionshistoria; kvinnliga gestalter; kvinnogestaltning; feministteologi; genusteori; religiösa urkunder; religionskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : Arbetet är en feministteologisk studie av fyra kvinnliga gestalter från judendomen och kristendomens religiösa urkunder. Syftet med arbetet är att synliggöra kvinnor från religiösa texter och hur de får status för sin egen person eller gärning. LÄS MER

 2. 2. FRÅN HORA TILL HELGON : En litteraturstudie om tre forskares tolkningar och analyser av kvinnliga gestalter i urkunderna för judendom, kristendom och islam som normförmedlare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Sara Elvefeldt; [2016]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; kvinnogestaltning; kvinnoideal; genus; litteraturanalys; religion;

  Sammanfattning : Arbetet är en litteraturstudie som undersöker hur forskare beskriver kvinnliga gestalter från religiösa urkunder och vilka normer dessa förmedlar. Syftet är att undersöka vilka normer som förmedlas och vilka gestaltningar som lyfts fram, samt att koppla dessa till läroplanens mål kring kön, identitet, sexualitet, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, känsla av tillhörighet och mening med religionsvetenskapen. LÄS MER