Sökning: "Sara Ewesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Ewesson.

  1. 1. Hur rollen som sjuksköterska utvecklas vid teamträning i simulerade situationer.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Sara Ewesson; Jeanette Knutsson; [2017]
    Nyckelord :Teamträning; medicinsk simulering; fullskalesimulering; sjuksköterska; yrkesroll; uppfattning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta i team kräver många olika kunskaper, både om sin egen roll men också om andras. Som sjuksköterska behöver du både tekniska och icke tekniska färdigheter för att utöva det dagliga arbetet. LÄS MER