Sökning: "Sara Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Sara Forsberg.

 1. 1. VÅLDSUTSATTA KVINNORS UPPLEVELSE AV VÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Hedström; Sara-Linn Wallin; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ; Upplevelse; litteratur studie; Våldsutsatt kvinna; vården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trettiosex procent av världens kvinnor utsätts för våld idag. Den vanligaste formen är mäns våld mot kvinnor och då framförallt inom parrelationer. Att vara våldsutsatt kvinna syns sällan utifrån och upplevs i många fall som ett känsligt ämne att tala om. LÄS MER

 2. 2. Exploring the User Experience in Continuous Glucose Monitoring Systems

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sara Olsson; Sabina Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Continuous; Glucose; Monitoring; Systems; Design; Diabetes; User; Experience; UX; User-Needs;

  Sammanfattning : Typ 1-diabetes kräver ordentlig uppsyn dag och natt för att upprätthålla ett fungerande liv. Idag använder människor allt oftare kontinuerlig glukosövervakning (CGM) för att hantera sin diabetessjukdom. Detta system mäter blodsockernivån genom en sensor som placeras på användarens hud. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖSTERSKORS UPPLEVELSER AV VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sahera Khalili; Sara Fakhro; [2017]
  Nyckelord :Attityder; Livets slutskede; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En sjuksköterska kommer troligtvis någon gång i sin yrkeskarriär att komma i kontakt med en person som befinner sig i livets slutskede oavsett arbetsplats. Bakgrunden består av rubriker som förklarar livets slutskede utifrån lagar och WHOs definition, sjuksköterskans roll som beskrivs med hänsyn till kärnkompetenserna, personcentrerad vård och vikten av en god kommunikationsförmåga. LÄS MER

 4. 4. Patienters syn på sjuksköterskans bemötande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Annika Forsberg; Sara Grönlund; [2016]
  Nyckelord :patient; nurse; encounter; perception; patient; sjuksköterska; bemötande; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bemötande är en viktig del av vården och något som sker i varje möte mellan patient och sjuksköterska. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad som kännetecknar det bra bemötandet respektive det sämre bemötandet av sjuksköterskan på en somatisk vårdavdelning inom Europa, ur patientens perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Att vara en cirkel i en fyrkantig värld : En litteraturöversikt om HBTQ personers upplevelser av mötet med sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sara Anderberg Hansen; Björn Andersson; [2016]
  Nyckelord :HBTQ; Möte; Bemötande; Upplevelser; Heteronormativitet; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Heteronormativitet genomsyrar samhället och även sjukvården. Detta påverkar mötet mellan HBTQ personer och vårdpersonal. Homosexuella handlingar avkriminaliserades i Sverige 1944. Sedan dess har olika lagar tagits fram i syfte att minska diskrimineringen av HBTQ personer i samhället. LÄS MER