Sökning: "Sara Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Sara Forsberg.

 1. 1. Customer’s Understanding of Fast Fashion Firm’s Sustainability Work

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linnea Lång; Sara Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Corporate Social Responsibility CSR ; Sustainability Reporting; Business Ethics; Sustainable Customer Behaviour;

  Sammanfattning : In today's society, the levels of consumption are higher than ever, and we live in an era where sustainable development needs more attention. Fast fashion firms, in particular, have a negative impact on the situation, and customer’s consumption of clothes has resulted in several threats for the planet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Mocanu Wentland; Olivia Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; litteraturstudie; omvårdnad; sjuksköterskors upplevelser; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med intellektuell funktionsnedsättning har ett större omvårdnadsbehov än patienter utan intellektuell funktionsnedsättning, eftersom funktionsnedsättningen innebär intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter som påverkar de sociala, kognitiva och praktiska förmågorna hos patienten. Patienter med intellektuell funktionsnedsättning är en växande patientgrupp som sjuksköterskor kan möta i alla vårdsammanhang. LÄS MER

 3. 3. ”All lek är lärande om man reflekterar över det” : En kvalitativ studie om hur lek kan fungera som metod i den naturvetenskapliga undervisningen i årskurs 1-2.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Sara Forsberg; [2019]
  Nyckelord :lärande lek; lek i skolan; lek som undervisningsmetod; lek i skolans tidigare år;

  Sammanfattning : Detta är en studie som undersöker hur lek kan fungera som metod under den naturvetenskapligaundervisningen för elever i årskurs 1-2. Studien är kvalitativ ochutgår från en fenomenologisk ansats där den enskilda individens syn på lek undersöks. LÄS MER

 4. 4. “Varför sitter fru Persson i taket?”

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Forsberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av livsstilsförändringar efter genomgången hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Forsberg; Sofie Frilund; [2019]
  Nyckelord :Lifestyle changes; Myocardial infarction; Patients; Secondary prevention; Hjärtinfarkt; Livsstilsförändringar; Patienter; Sekundär prevention;

  Sammanfattning : Myocardial infarction affects the individual's life situation and often requires adjustments in several areas. In order to prevent new infarctions, much focus is needed on lifestyle changes. LÄS MER