Sökning: "Sara Gaard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Gaard.

  1. 1. "En by är ingen lagård" : en undersökning av människa/djur-relationen i Sara Lidmans Tjärdalen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Mikael Smitz; [2015]
    Nyckelord :posthumanism; anthropocentrism; Sara Lidman; The Tar Pit; animals; posthumanism; antropocentrism; Sara Lidman; Tjärdalen; djur;

    Sammanfattning : The intention of this study is to investigate the human/animal-relation as a power relation in Sara Lidman’s novel The Tar Pit (Tjärdalen, 1953). With regard to the contemporary theory of posthumanism and its critique of the centrality of “the human” in the humanities, the aim is to seek and produce more-than-anthropocentric knowledge. LÄS MER