Sökning: "Sara Ghanem"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Ghanem.

 1. 1. Föräldrastöd inför första tiden med ett nyfött barn - en kvalitativ intervjustudie med arabiska icke-svensktalande kvinnor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Ghanem; Wendela Bensdorp Redestam; [2017]
  Nyckelord :Föräldrastöd; invandrarkvinna; arabisktalande; upplevelse; behov; nyfött barn; barnmorska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är ett pluralistiskt land och andelen invandrare från icke-europeiska länder har under de senaste åren ökat. Mödrahälsovården utgör för många av immigranterna den första kontakten med svensk sjukvård men invandrargruppen deltar i mindre grad i föräldrastöd. LÄS MER

 2. 2. Bröstcancerpatienters informationsbehov i samband med behandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mouna El-hajj Moussa; Sara Ghanem; [2012]
  Nyckelord :Behandling; bröstcancer; information; litteraturstudie; psykiska reaktioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen drabbas cirka 7000 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Detta innebär att 20-tal kvinnor erhåller en bröstcancerdiagnos varje dag, medan ett 40-tal män drabbas varje år i Sverige. LÄS MER