Sökning: "Sara Gillhof"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Gillhof.

 1. 1. Stödsystem/riktlinjer för riskbedömning av oral hälsa

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Linda Kvist; Sara Gillhof; [2013]
  Nyckelord :Clinical decision support systems; Computer Assisted; Decision Making; Evidence based dentistry; Practice Guidelines; Risk Assessment; Systematic Review;

  Sammanfattning : Riskbedömning är en väsentlig del av klinikerns vardag. Varje patient ska riskbedömas och riskgrupperas, vilket sedan utgör grund för val av behandling, behandlare och revisionsintervall. I tandvården i Sverige idag används det ett flertal olika stödsystem eller riktlinjer för riskbedömning av oral hälsa. LÄS MER

 2. 2. Vital tandblekning - en litteraturstudie med inriktning på peroxidernas skadeverkan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Linda Kvist; Sara Gillhof; [2011]
  Nyckelord :Blekning; Emalj; Väteperoxid; biverkningar;

  Sammanfattning : I dagens moderna samhälle blir vårt yttre allt viktigare, såväl utsida som insida ska må bra. Detta speglar sig även i tandvården, där munnens estetik blir lika värdefull som dess funktion. Patienternas ökande intresse och efterfrågan ställer höga krav på oss behandlare, som måste kunna tillgodose dessa önskemål. LÄS MER