Sökning: "Sara Grönkvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Grönkvist.

 1. 1. FÖRÄNDRING AV VARDAGEN VID ANVÄNDNING AV TIDSHJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND OCH/ELLER UTVECKLINGSSTÖRNING : EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Grönkvist; Sara Pettersson Sjöström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En studie om användningen av idrottssponsring och de bestämmelser som reglerar området

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Erik Boss; Sara Fahlström; [2009]
  Nyckelord :Sponsring;

  Sammanfattning : ”Rätt hanterat är sponsringsinstrumentet fantastiskt!” Detta uttalande kommer från Grönkvist (1999, s. 40) och med detta citat inleder vi vår studie om området sponsring. Vi har i vår undersökning valt att fördjupa oss i detta område för att behandla den problematik som kantar området. LÄS MER