Sökning: "Sara Gustén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Gustén.

 1. 1. Människa, natur och plats i Regnspiran : En ekokritisk studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Gusten Öberg; [2020]
  Nyckelord :Sara Lidman; ekokritik; Regnspiran; litteraturvetenskap; natur; plats;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. HÄLSA, OJÄMLIKHET OCH ANSVAR - En litteraturstudie av omvårdnadsforskning som använder ett intersektionalitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Gustén; Liv Nordlund; [2015-12-04]
  Nyckelord :Forskarrollen; hälsa; intersektionalitetsperspektiv; kategorier; omvårdnad; omvårdnadsforskning; ojämlikheter i hälsa; sjuksköterskans ansvar; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån en syn på hälsa som inkluderar människans sammanhang och påverkan av samhällets organisering, samt ett uppdrag för sjuksköterskan att aktivt verka mot de ojämlikheter i hälsa som existerar i vår värld, eftersöktes en kritisk teori inom omvårdnadsfältet. Intersektionalitetsperspektivet med sin förståelse för samverkandemaktordningar eller identitetskategorier har på senare år använts inom omvårdnadsforskning över hela världen för att skapa kunskap relaterat till hälsoojämlikheter. LÄS MER