Sökning: "Sara Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Sara Gustafsson.

 1. 1. Byggnadsrelaterad ohälsa och psykiskt lidande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Astrid Gustafsson; Sara Lahti; [2019]
  Nyckelord :Building related intolerance; BRI; SBS; stress; depression; anxiety; burnout; Byggnadsrelaterad ohälsa; BRO; SBS; stress; depression; ångest; utbrändhet;

  Sammanfattning : Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) är ett tillstånd som utgörs av en intolerans för vissa byggnader eller delar av byggnader som yttrar sig genom besvärande ospecifika symtom. I tidigare studier har psykisk ohälsa visat sig vara en riskfaktor för BRO men det finns ännu få studier som undersöker detta. LÄS MER

 2. 2. Automatic Feature Extraction for Human Activity Recognitionon the Edge

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oscar Cleve; Sara Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Human Activity Recognition; Automatic Feature Extraction; Automatic Feature Selection; Automated Machine Learning; Random Forest Classifier; Hypothesis Test;

  Sammanfattning : This thesis evaluates two methods for automatic feature extraction to classify the accelerometer data of periodic and sporadic human activities. The first method selects features using individual hypothesis tests and the second one is using a random forest classifier as an embedded feature selector. LÄS MER

 3. 3. Main Determinants of Patent Transfers in Sweden : An Empirical Study of the Market for Ideas

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JOHANNA GUSTAFSSON; SARA LODÉN; [2018]
  Nyckelord :Patents; Market for Ideas; Patent transfers;

  Sammanfattning : What patents are traded and who trades them? This research aims to determine the main factors affecting a patent's propensity to be traded on the Swedish Market for Ideas, and to what extent. Theories of the Economics of Intellectual Property Transfers constitute the foundation of the research focus, in combination with earlier research. LÄS MER

 4. 4. Billy Fagerström & 20-åringen : En tidnings gestaltning av två mördare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Framing theory; Dramturgy; Media and crime; Murderer; Criminality; Journalism; Gestaltningsteorin; Dramaturgi; Medier och brott; Mördare; Kriminalitet; Journalistik;

  Sammanfattning : Inom loppet av sex månader mördades tre personer i Hudiksvalls kommun. Morden blev uppmärksammade i media och beskrevs som brutala i sitt tillvägagångssätt. En 20-årig man dömdes för mordet på Vanja Nilsson och Kjell List och en 22-årig man dömdes för mordet på Tova Moberg. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser vid palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Sara Gustafsson; Irmeli Frödén; [2018]
  Nyckelord :Palliativ vård; upplevelser; patient;

  Sammanfattning : Introduktion: Behovet av palliativ vård ökar och den palliativa vården utvecklas kontinuerligt. Det finns modeller för palliativ vård där en personcentrerad vård är i fokus. LÄS MER