Sökning: "Sara Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Sara Gustafsson.

 1. 1. Bias vid rekrytering : En kvalitativ studie av små redovisningsbyråer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nathalie Gustafsson; Sara Lundmark; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Small accounting firms do not have the possibility to spend large amounts of time and money on a recruitment service. Instead, they recruit inhouse and use informal recruitment methods. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av hållare till ett ljudsystem

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Madeleine Håkansson; Sara Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Thorsell Audio Laboratories AB jobbar med en ljudsystemteknik som huvudsakligen används i avancerade och kostnadsintensiva produkter. Företaget vill in på marknaden för privata hushåll. Detta kan de göra genom att använda sin teknik antingen inom modulära enheter eller genom att vidareutveckla existerande prototyper. LÄS MER

 3. 3. LOJALITETSPROGRAM : är de effektiva för att skapa och bibehålla god relationskvalité till promoters?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Josefine Sjögren; Sara Vukovic; Paulina Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to investigate whether loyalty programs affect relationship quality in the promoter segment, where promoters are the most profitable and loyal customer group according to Fred Reichheld's Net Promoter Score. A self-constructed model has been created, based on previous research. LÄS MER

 4. 4. Byggnadsrelaterad ohälsa och psykiskt lidande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Astrid Gustafsson; Sara Lahti; [2019]
  Nyckelord :Building related intolerance; BRI; SBS; stress; depression; anxiety; burnout; Byggnadsrelaterad ohälsa; BRO; SBS; stress; depression; ångest; utbrändhet;

  Sammanfattning : Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) är ett tillstånd som utgörs av en intolerans för vissa byggnader eller delar av byggnader som yttrar sig genom besvärande ospecifika symtom. I tidigare studier har psykisk ohälsa visat sig vara en riskfaktor för BRO men det finns ännu få studier som undersöker detta. LÄS MER

 5. 5. Automatic Feature Extraction for Human Activity Recognitionon the Edge

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oscar Cleve; Sara Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Human Activity Recognition; Automatic Feature Extraction; Automatic Feature Selection; Automated Machine Learning; Random Forest Classifier; Hypothesis Test;

  Sammanfattning : This thesis evaluates two methods for automatic feature extraction to classify the accelerometer data of periodic and sporadic human activities. The first method selects features using individual hypothesis tests and the second one is using a random forest classifier as an embedded feature selector. LÄS MER