Sökning: "Sara Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Sara Gustafsson.

 1. 1. Main Determinants of Patent Transfers in Sweden : An Empirical Study of the Market for Ideas

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JOHANNA GUSTAFSSON; SARA LODÉN; [2018]
  Nyckelord :Patents; Market for Ideas; Patent transfers;

  Sammanfattning : What patents are traded and who trades them? This research aims to determine the main factors affecting a patent's propensity to be traded on the Swedish Market for Ideas, and to what extent. Theories of the Economics of Intellectual Property Transfers constitute the foundation of the research focus, in combination with earlier research. LÄS MER

 2. 2. Billy Fagerström & 20-åringen : En tidnings gestaltning av två mördare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Framing theory; Dramturgy; Media and crime; Murderer; Criminality; Journalism; Gestaltningsteorin; Dramaturgi; Medier och brott; Mördare; Kriminalitet; Journalistik;

  Sammanfattning : Inom loppet av sex månader mördades tre personer i Hudiksvalls kommun. Morden blev uppmärksammade i media och beskrevs som brutala i sitt tillvägagångssätt. En 20-årig man dömdes för mordet på Vanja Nilsson och Kjell List och en 22-årig man dömdes för mordet på Tova Moberg. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser vid palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Sara Gustafsson; Irmeli Frödén; [2018]
  Nyckelord :Palliativ vård; upplevelser; patient;

  Sammanfattning : Introduktion: Behovet av palliativ vård ökar och den palliativa vården utvecklas kontinuerligt. Det finns modeller för palliativ vård där en personcentrerad vård är i fokus. LÄS MER

 4. 4. En studie om hur multiplikation framställs i läromedel för årskurs 2 : Med inriktning på representationsformer och räknestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sara Gustafsson; Rebecca Hunter; [2018]
  Nyckelord :Multiplikation; läromedelsanalys; representationsformer; räknestrategier; matematik; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur två utvalda läromedel för årskurs 2 ger elever möjlighet att utveckla sin förståelse för multiplikation samt hur läromedlen framhåller olika representationsformer och räknestrategier för multiplikation.   Vårt material består av Lyckotal 2A samt Mera Favorit matematik 2B. LÄS MER

 5. 5. Textlängd, meningslängd och fundamentslängd : En studie om andraspråkselevers skrivutveckling i årskurs 1 och 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sara Gustafsson; Rebecca Hunter; [2018]
  Nyckelord :Writing development; second language pupils; text length; sentence length; length of sentence-initial element; primary school; elementary school; pupil text; Skrivutveckling; andraspråkselever; textlängd; meningslängd; fundamentslängd; lågstadiet; grundskola; elevtext;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att prova en hypotes om att textlängd, meningslängd och fundamentslängd ökar i takt med att yngre andraspråkselever blir mer erfarna skribenter. I studien belyser vi elevers skrivutveckling genom dessa tre aspekter. Vårt material består av 32 elevtexter skrivna av andraspråkselever under årskurs 1 och 2. LÄS MER