Sökning: "Sara Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Sara Gustavsson.

 1. 1. Rektorers översättningar av och ansvar för studie- och yrkesvägledning i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Gustavsson; Nathalie Bram; [2019]
  Nyckelord :vägledning; rektor; ansvar; översättning; grundskola;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks sex rektorer i relation till vägledningsarbetet på deras skolor. Syftet med studien har varit att undersöka hur rektorerna förstår vägledning, hur rektorerna översätter vägledning ner i den egna verksamheten samt hur de förhåller sig till ansvaret för vägledningsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Vad sopas under mattan? – en analys av barn- och vuxenrelationen i Sara Lövestams och Per Gustavssons bilderbok Under mattan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Jåfs; [2019]
  Nyckelord :Sara Lövestam; Per Gustavsson; barn-och vuxenrelationen; Under mattan; det kompententa barnet; närläsning; ikonotext;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Sara Lövestams och Per Gustavssons bilderbok Under mattan (2018). Bilderboken är skriven utifrån det idiomatiska uttrycket "att sopa något under mattan" och den illustrerar vad som faktiskt händer, bokstavligt talat, om vi sopar in allt möjligt under mattan. LÄS MER

 3. 3. Lärande mellan projekt : Hur lärdomar tas tillvara och överförs mellan projekt i bygg- och fastighetsbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sara Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :construction and real estate companies; factors that favor or prevent learning; knowledge transfer; learning between projects.; bygg- och fastighetsföretag; faktorer som gynnar respektive hindrar lärande; kunskapsöverföring; lärande mellan projekt.;

  Sammanfattning : Kunskapsöverföring, kan medföra konkurrensfördelar för bygg- och fastighetsföretag. Multiprojektmiljöer medför gränssnitt mellan projekt, vilket kan problematisera kunskapsdelningen samt skapa utmaningar. Tidigare studier har bland annat undersökt utmaningarna, metoder och verktyg. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om hur hälsa kommer till uttryck i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Gustavsson; Vera Sahlström; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskola; hälsa; kommunikation; kost;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger i förskolan kommunicerar och omsätter begreppet hälsa i den dagliga verksamheten. För att få syn på detta har studien förhållit sig till tre frågor, hur pedagogerna definierar hälsa, hur de arbetar utifrån det i verksamheten och om det finns en samverkan med vårdnadshavare. LÄS MER

 5. 5. Att vårda palliativt : Sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emmelie Gustavsson; Sara Persson; [2017]
  Nyckelord :end of life; experience; nurse; nursing; palliative care; livets slutskede; omvårdnad; palliativa vård; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdandet handlar om att främja patientens hälsa trots sjukdom och inte minst blir det centralt i det palliativa vårdandet. Den palliativa vården innebär för sjuksköterskan att förebygga och lindra lidande samt att förbättra livskvaliteten. LÄS MER