Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Transpersoners rätt till en ickediskriminerande vård : En policyanalys av diskrimineringslagen

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

    Författare :Sara Gyllander; [2019]
    Nyckelord :Implementering;

    Sammanfattning : The study aims to examine the implementation of the Swedish discrimination law on a regional level when it comes to transgender people’s right to a non-discriminatory health care. The study examens two health care institutions in Region Östergötland, Linköpings university hospital and health center Ödeshög. LÄS MER