Sökning: "Sara Högberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Sara Högberg.

 1. 1. Viljan att hjälpa andra människor : Altruistiska berättelser från ett förstahandsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Olsson; Johanna Högberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Altruistiska handlingar är när någon sätter en annan människas välmående framför sitt egna och kan motiveras av social närhet, empati och en vilja att hjälpa till. Målet med studien var att finna gemensamma mönster i altruistiska handlingar med syftet att komma närmare motivationen till varför någon agerar altruistiskt. LÄS MER

 2. 2. Women and Peacebuilding in Rwanda and Sierra Leone : A comparative study of the impacts of United Nations Resolution 1325

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Utveckling och internationellt samarbete

  Författare :Sara Högberg; [2019]
  Nyckelord :Empowerment; Gender; Peacebuilding; Rwanda; Sierra Leone; UNSCR 1325; Women;

  Sammanfattning : This study examines and problematizes how the Resolution 1325 has impacted women's inclusion in two developing countries. The study focuses on how the resolution 1325 has affected and increased women's inclusion in peacebuilding since the implementation in Rwanda (2009) and Sierra Leone (2010). LÄS MER

 3. 3. ”Ska ni verkligen gå ut med barnen när det är så här kallt?” : En fenomenografisk studie av föräldrars delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sara Högberg; [2018]
  Nyckelord :Parents; involvement; influence; preschool; foreign background; Föräldrar; delaktighet; inflytande; förskola; utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : In this phenomenographical study I compare how preschool teachers interpret, work with and experience the task of giving parents involvement and influence in the preschool activities. Eight preschool teachers have participated in the study by either taking part in interviews or answering questionnaires. LÄS MER

 4. 4. Effects of Implementing Virtual Design and Construction to a Project Organisation A multiple case study in the construction sector

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Sara Högberg; VIKTOR SPARGREN; [2017]
  Nyckelord :VDC; Virtual design and construction; collocation; BIM; ICE; communication;

  Sammanfattning : The AEC industry is due to its complexity and their multi-dimensional team dependingon collaboration and frequent communication between all parties involved. Still, it ishere some of the major shortages can be found. LÄS MER

 5. 5. Vårdenhetschefen sätter agendan : Att stödja nya sjuksköterskor att växa in i yrkesrollen

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Sara Ottosson Högberg; [2017]
  Nyckelord :learning; new graduate nurses; nursing management; professional role; ledarskap; lärande; nyexaminerade sjuksköterskor; professionell yrkesroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nya sjuksköterskor upplever svårigheter med att möta den nya yrkesrollen. För att stödja nyexaminerade att växa in i sjuksköterskerollen samt för att utveckla sin kompetens och praktiska färdigheter spelar introduktionsprogram så som kliniskt basår samt ledarskapet en viktig roll. LÄS MER