Sökning: "Sara Hallberg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Sara Hallberg.

 1. 1. Livskvalitet bland kvinnor med metastaserad bröstcancer - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sara Hallberg; Karin Welamsson; [2019]
  Nyckelord :factors; metastatic breast cancer; quality of life; review; women; faktorer; livskvalitet; litteraturöversikt; kvinnor; metastaserad bröstcancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnos som kvinnor världen över drabbas av. Metastaserad bröstcancer (MBC) innebär att bröstcancern har bildat dottertumörer. LÄS MER

 2. 2. Förvaltningen, styrningen och tilliten - En kvalitativ textanalys av Tillitsdelegationens huvudbetänkande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Hallberg; [2019]
  Nyckelord :New public governance; New public management; Tillitsdelegationen; Tillitsbaserad styrning; Traditional public administration;

  Sammanfattning : I juni 2016 fick Tillitsdelegationen i uppdrag av regeringen att undersöka en tillitsbaserad ersättningsmodell för styrning av offentlig verksamhet i Sverige. Tillsättandet kom som en reaktion på den i nuläget dominerande styrningen som går under benämningen New public management, och som enligt kritiker inneburit flertalet oönskade effekter, där misstro mot medarbetares profession är en av dem. LÄS MER

 3. 3. Den intelligenta akutmottagningen

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Daniel Hallberg; Arto Kemppainen; Anna Kollberg; Ellen Korsberg; Sara Lindgren; Oscar Nilsagård; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gymnasiet är ett helvete – bokstavligt talat. En normkritisk textanalys av Engelsforstrilogin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Jennifer Hallberg; Johanna Larnemark; [2016-02-29]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; intersektionalitet; Engelsforstrilogin; fantasy; normer; kapital; metaforer; narrativ fantasi;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete inom Lärarprogrammet LP01Titel: Gymnasiet är ett helvete – bokstavligen talat. En normkritisk analys avEngelsforstriloginFörfattare: Jennifer Hallberg och Johanna LarnemarkTermin och år: HT 2014Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapHandledare: Marita RhedinExaminator: Bengt JacobssonRapportnummer: HT14-1120-3Nyckelord: Normkritisk pedagogik, intersektionalitet, Engelsforstrilogin, fantasy, normer,kapital, metaforer, narrativ fantasiDenna uppsats har syftat till att genomföra en kvalitativ textanalys och undersöka hur den normkritiskapedagogiken kan tillämpas i svenskämnet. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters erfarenheter av bemötande av barn med kognitiva funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Hallberg; Malin Hult; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER