Sökning: "Sara Hamrin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Hamrin.

 1. 1. Global Playground : En kvalitativ fallstudie om hur två Born Globals företag uppfyller sin vision att bli internationella med hjälp av nätverk och sociala medier 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anna Droga; Sara Hamrin; Alma Olsdotter; [2021]
  Nyckelord :Born Global; Internationalisering; Nätverk; Sociala medier; Mäklarbranschen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum   2021-01-21 Nivå   Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp Institution Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare Anna Droga  Sara Hamrin  Alma Olsdotter   940725   970430   960817 Handledare Kerstin Nilsson Nyckelord Born Global, Internationalisering, Nätverk, Sociala medier, Mäklarbranschen Titel  Global Playground  En kvalitativ fallstudie om hur två Born Globals företag uppfyller sin vision att bli internationella med hjälp av nätverk och sociala medier.  Forsknings    Hur använder Born Globals nätverk som en resurs under etableringsåren? frågor                 Hur använder Born Globals digitala redskap i form av sociala medier för att  skapa sociala medier band under etableringsåren? Syfte  Studien syftar till att öka förståelsen för hur Born Globals använder sig av  sociala medier och nätverk under etableringsåren. LÄS MER

 2. 2. Konflikter - på gott eller ont? : En intervjustudie om lärares uppfattning om och hantering av konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Hamrin; [2018]
  Nyckelord :Konflikter; konflikthantering; lärare årskurs F-3; social utveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare uppfattar och hanterar konflikter mellan elever i årskurs F-3. Studien fokuserar kring frågor om hur lärare uppfattar konflikter, vilka mål de har i sin konflikthantering samt hur de hanterar konflikter. LÄS MER

 3. 3. Ord och symboler i utveckling : En analys av progressionen i ämnesspråket i matematikläroböcker för årskurs 1–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Hamrin; Viktor Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Didaktik; läromedel; läromdelesanalys; matematiskt ämnesspråk; progression;

  Sammanfattning : Studien undersöker huruvida det finns någon progression i ämnesspråk inom algebra och bråk i Matte Eldorado årskurs 1–6. Matematikundervisningen styrs till stor del av läroböcker. Språket och innehållet i läroböckerna avgör därför vilka möjligheter eleverna får att utveckla sina matematikkunskaper. LÄS MER