Sökning: "Sara Hayward"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Hayward.

 1. 1. Kniviga frågor : En studie om förutsättningar för likvärdighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Åza Nejne; Sara Hayward; [2018]
  Nyckelord :likvärdighet; måluppfyllelse; framgångsfaktorer; socioekonomiska förutsättningar;

  Sammanfattning : “Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden,ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser idenna lag” (Skollagen, kap.1, 8§). LÄS MER

 2. 2. Holden Caulfield´s Narcissism Revisited : A Psychoanalytical Study of the Protagonist in J.D. Salinger´s The Catcher in the Rye

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Hayward; [2018]
  Nyckelord :The Catcher in the Rye; J. D. Salinger; Freud; psychoanalytical literary criticism; narcissism;

  Sammanfattning : Jerome David Salinger´s Holden Caulfield, the protagonist in The Catcher in the Rye, is seen through the lens of psychoanalytical literary criticism. He is a complex character, who is torn between his dreams and emotions. LÄS MER