Sökning: "Sara Henrikson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Henrikson.

 1. 1. Små barn och sorg : En studie kring definitiva förluster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Karlsson; Sara Henrikson; [2015]
  Nyckelord :Sorg; död; förskola; små barn; separation; anknytningsteori;

  Sammanfattning : Bakgrunden till vår studie grundas i att vi båda uppmärksammat problematiken kring sorg och sorgearbete i nära anslutning till dödsfall, både privat och inom förskola. Vi anser att det är en mycket komplex och svår situation som vi i dagens samhälle samtalar relativt lite om. LÄS MER

 2. 2. Kundsegmentets påverkan på den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Josefine Åkesson; Sara Henrikson; Jenny Gillberg; [2010]
  Nyckelord :exteriör miljö; interiör miljö; psykosocial miljö; segment; säljmiljö; etableringsstrategier;

  Sammanfattning : Det blir allt viktigare för butikerna att differentiera sig på marknaden, för att locka till sig det tänkta kundsegmentet i takt med att konkurrensen inom handeln ökar. Att anpassa den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön utefter butikens kundsegment blir därför allt mer viktig för att attrahera kunderna. LÄS MER