Sökning: "Sara Heter"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Sara Heter.

 1. 1. En intervjustudie med fokus på funktionalitet samt utveckling av perifer venkateter kopplat till infusioner inom smådjurssjukvården : innehållande en första utvärdering av produkten ReLink®

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Annika Vinnå; Sara Dahl; [2021]
  Nyckelord :backventil; infusion; intervjustudie; komplikationer; perifer venkateter; PVK; ReLink®;

  Sammanfattning : Det är vanligt att perifer venkateter (PVK) används på patienter i stationärvård inom djursjukvården och syftet med denna studie var att undersöka vilka problem som upplevs vid användning av PVK. Även vilka för- och nackdelar som upplevs med de kopplingar mellan PVK och intravenösa infusioner som används idag samt om det kan finnas ett behov av en annan typ av koppling undersöktes. LÄS MER

 2. 2. Lösningen heter riktat statsbidrag, men vad är problemet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nora Kerekes; Sara Olsson; [2020-02-20]
  Nyckelord :Riktade statsbidrag; garbage can model; kommun; process;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Riktade statsbidrag är ett statligt styrmedel som finns för attregeringen med öronmärka pengar ska kunna påverka områden av nationellt intresse. Flertaletaktörer har från nationell nivå presenterat problematiska aspekter av de riktade statsbidragen pålokal nivå. LÄS MER

 3. 3. Karakterisering av kommunalt avloppsvatten - Partikelstorleksfördelning och sammansättning av COD

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sara Tebini; [2020]
  Nyckelord :avloppsvatten; karakterisering; COD; respirometri; partikelstorleksfördelning; förbehandling; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; water engineering; environmental enginering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inkommande avloppsvatten till ett reningsverk består till största delen av organiskt material som i sin tur kan utgöra en viktig resurskälla för reningsverket. Genom att utnyttja kolet i avloppsvattnet för produktion av metan kan ett reningsverk bli självförsörjande på energi. LÄS MER

 4. 4. Online intra-day portfolio optimization using regime based models

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Sara Hafström Fremlin; [2019]
  Nyckelord :Multi-period portfolio selection; Model predictive control; Hidden Markov model; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis model predictive control (MPC) is used to dynamically optimize a portfolio where the data is sampled every 5 minutes. Previous research has shown how MPC optimization applied to daily sampled financial data can generate a portfolio that exceeds the value of standard portfolio strategies such as Strategic asset allocation. LÄS MER

 5. 5. Stress i förskolan : - En enkätstudie om hur stress hos pedagoger kan se ut och hur det kan påverka den pedagogiska verksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Törnqvist; Hanna Öhlin; [2018]
  Nyckelord :Förskola; stress; pedagoger; stora barngrupper; tidsbrist; personalantal; arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks pedagogers stress i arbetet och hur det kan påverka den pedagogiska verksamheten. Ämnet är aktuellt i många debatter idag och upprorsgrupper visar på att de vill ha en förändring av arbetsförhållandet. Kraven från politiker och Skolverket sätter idag stor press på pedagogerna och sjukskrivningar ökar allt mer. LÄS MER