Sökning: "Sara Holényi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Holényi.

 1. 1. Hantering av särskilt stora universella värden i Sverige

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Holényi; [2021-06-15]
  Nyckelord :Outstanding Universal Values; Management Plans; World Heritage; Sweden;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård2021, 30 hpAvancerad nivå2021–03.... LÄS MER

 2. 2. Konstnärligt värde i plan- och bygglagen (2010:900) samt dess relevans i domstolssammanhang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Holényi; [2017-09-05]
  Nyckelord :artistic value; legislation; court context; Planning regulation; Sweden;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2017, 180 hpGrundnivå2017:20.... LÄS MER