Sökning: "Sara Jabbar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Jabbar.

  1. 1. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET AV ANHÖRIGAS NÄRVARO VID HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Shukufeh Tamjidi; Sara Jabbar; [2018]
    Nyckelord :Anhörignärvaro; erfarenhet; familj; hjärtstopp; sjukhus; sjuksköterska; återupplivning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Under 1980-talet förespråkades anhörigas närvaro vid Hjärt- och lungräddning (HLR), det tänktes vara givande för de anhöriga. Idag är det mer vanligt för anhöriga att närvara vid HLR-processen, dock kan detta påverka sjuksköterskors arbete genom att anhöriga kan störa processen. LÄS MER