Sökning: "Sara Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Sara Jansson.

 1. 1. Hinder hos högstadieelever i hjälpsökande vid psykisk ohälsa : Skolkuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Jansson; Kristin Rehnström; Olivia Tidström; [2023]
  Nyckelord :Mental illness; school counselor; middle school students; young people s psychosocial identity; scope of action; Psykisk ohälsa; skolkurator; högstadieelever; ungdomars psykosociala identitet; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers uppfattning om vad som kan hindra högstadieelever från att söka vidare stöd vid psykisk ohälsa. Författarna önskar även ta reda på vilka begränsningar i handlingsutrymmet skolkuratorer ser utifrån yrkesrollen att hjälpa högstadieelever vidare vid psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av fysisk aktivitet hos personer med depression

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Mattias Jansson Kjellberg; Sara Österberg; [2022]
  Nyckelord :Depression; Physical activity; Holistic; Health; Nursing; Experiences;

  Sammanfattning : Purpose: To describe people's experience of physical activity in depression. Background: There arecurrently approximately 322 million people living with depression in the world. Physical activity can beused as a nursing measure for this group. People with depression may need more support and followup related to physical activity. LÄS MER

 3. 3. “I’m fat and you like it” – om kroppsbilden hos män som har sex med män utifrån erfarenheter på plattformen Grindr

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Jansson; Sam Alvehus; [2022]
  Nyckelord :Grindr; sexual minority men; homosexual men; stigmatization; objectification; sexuality; dating apps; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to understand how men who have sex with men discuss their body image in relation to the networking app Grindr. It also focused on how these men handle thoughts and feelings about their body which occurred when using the app. LÄS MER

 4. 4. Att göra geggamoja till ett lärotillfälle om blandning och separation : En kvalitativ studie om användningen av organiserande syften för didaktisk analys och design av kemiundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Lina Fahlgren; Sara Jansson; [2022]
  Nyckelord :Action research; chemistry; didactic models; early childhood education; organizing purposes; Aktionsforskning; didaktiska modeller; förskola; kemi; organiserande syften;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to the increase of knowledge about how the didactic model “organizing purposes” can be utilized within a preschool environment, as support in didactic analysis and design of exploratory teaching of the chemistry concepts: mixing and separating. In this study we have implemented the research approach action research and within this framework exemplified how the didactic model organizing purposes can be used as support in the planning, implementation, and evaluation of teaching. LÄS MER

 5. 5. Vatten- och avloppsflöden för nybyggnationer i Knivsta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ellen Dahlin; Malin Jansson; Josefin Knutas; Hanna Larsson; Erik Oscarson; Sara Svenda; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Knivsta kommun är en växande kommun och deras beräkning är att befolkningen ska öka från 20 000 till27 000 till år 2035. För det har kommunen tagit fram ett utvecklingsprogram Knivsta 2035. LÄS MER