Sökning: "Sara Jensen"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Sara Jensen.

 1. 1. Kampen om talutrymmet - en fråga om kön? : En studie om fördelningen av talutrymmet mellan flickor och pojkar i en förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Jensen; [2021]
  Nyckelord :gender; gender roles; equality; Genus; könsroller; talutrymme; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om hur talutrymmet fördelas i en förskoleklass samt hur lärare resonerar kring fördelningen av talutrymmet. Tidigare forskning visar på att pojkarna dominerar talutrymmet. LÄS MER

 2. 2. ”Även pappor hade rätt att leka med sina barn, och barnet fick rätt att leka med sin pappa” En kritisk läromedelsanalys i samhällskunskap med fokus på aspekterna könsroller, jämställdhet och sexualitet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Jensen; [2020-02-28]
  Nyckelord :Könsroller; jämställdhet; sexualitet; läromedel; läroböcker; samhällskunskap; heteronormativitet; genus.;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur kunskap om jämställdhet, könsroller och sexualitet i nyareläroböcker i samhällskunskap för mellanstadiet förmedlas och framställs. Detta gör jag genomatt kritiskt granska och synliggöra normer, värderingar, attityder samt analysera hurförfattaren förhåller sig till innehållet och tilltalar läsaren. LÄS MER

 3. 3. ”Det är okej så länge jag håller mig inom ramarna, så länge det inte syns” : En översikt på området om substansbrukande kvinnor

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Sara Peterson; Louise Jensen; [2019]
  Nyckelord :substansbruk; kvinnor; normer; barriärer; behandling;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka det aktuella forskningsfältet avseende substansbrukande kvinnor samt hur dessa kan påverkas av sociala strukturer, normer och barriärer när det kommer till att tillhandahålla stöd. Angreppssättet har därmed varit att göra en litteraturöversikt genom beaktandet av kritiska teorier utifrån att se om dessa sociala strukturer och normer påverkar kvinnor som brukar substanser att söka hjälp och hur man kan undanröja dessa barriärer. LÄS MER

 4. 4. ”Hur blir man hel när man är så otroligt trasig” -En kvalitativ litteraturstudie med fokus på Anorexia Nervosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Jensen; Sara Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; upplevelser; självbiografi; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia Nervosa (AN) är en allvarlig psykisk sjukdom som drabbar främst unga kvinnor. AN innebär att personerna har en rädsla för viktuppgång och en skev kroppsuppfattning. Rädslan för viktuppgång resulterar till en allvarlig viktminskning. Den skeva kroppsuppfattningen kan påverkas av samhällets skönhetsideal. LÄS MER

 5. 5. Private Enterprises as Actors in Integration Processes in Denmark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Jensen; [2018]
  Nyckelord :Public-Private Partnership; Institutional change; Integration; Corporate Social Responsibility.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Within integration policies in Denmark, something new has happened. Private enterprises have been included in the delivery of a public policy in a Public-Private Partnership that aims at integrating refugees into society. The current issue of the welfare state is to provide public services without increasing the cost for the taxpayers. LÄS MER