Sökning: "Sara Jonasson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Sara Jonasson.

 1. 1. Det är svårt att springa milen tillsammans på distans : En intervjustudie om ledarskap på distans i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Peter Olevik Dunder; Sara Jonasson Vikberg; [2020]
  Nyckelord :Developmental leadership; Leadership; Mission command; Swedish Armed Forces; Telecommuting; Telework; Distansarbete; Försvarsmakten; Ledarskap; Uppdragstaktik; Utvecklande ledarskap;

  Sammanfattning : Introduktion: Syftet var att undersöka hur Försvarsmaktens ledarskapsmodell lämpar sig vid distansarbete. Den globala trenden med ökat distansarbete, som förstärktes av Coronapandemin, har gjort distansarbete till ett aktuellt ämne. Officeren är skolad i det militära ledarskapet, anpassat efter krigets krav. LÄS MER

 2. 2. Icke-kronologiskt spelnarrativ

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sara Jonasson; Frida Rosengren; [2020]
  Nyckelord :Spelnarrativ; Icke-kronologiskt berättande; Story agency; Icke-linjärt narrativ;

  Sammanfattning : Förutom en del analepsis existerar inte icke-kronologi i någon större utsträckning i majoriteten av nutida datorspel. Och trots att icke-kronologi förekommer i andra medier finns det de som knappt vet vad begreppet innebär. LÄS MER

 3. 3. Två sidor av ohälsa : Erfarenheter ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ylva Jonasson; Sara Åstrand; [2020]
  Nyckelord :litteraturöversikt; psykisk ohälsa; omvårdnad; samsjuklighet; sjuksköterska; somatisk vård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Knutby - en ny värld : En religionsbeteendevetenskaplig analys av Sara Svensson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Viktor Jonasson; William Reidler; [2019]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; socialkonstruktivism; rollteori; våld; religion; religiösa rörelser; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : År 2004 riktades media mot tätorten Knutby i Uppsalas kommun i Sverige. Sara Svensson, en medlem i den lokala religiösa församlingen, hade skjutit två personer. Denna kvalitativa undersökning formades med hermeneutiken som metodansats. Med Peter L. LÄS MER

 5. 5. Hem - känslor, platser och kroppar. Ett fenomenologiskt perspektiv på papperslösa personers upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Tilde Jonasson; [2019]
  Nyckelord :Home; Clandenstine asylum seekers; Bodies; Emotions; Places; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Home - emotions, places and bodies. A phenomenological perspective on the experiences of clandenstine asylum seekers is an ethnological essay that wishes to narrate clandestine asylum seekers experiences of living in Sweden. LÄS MER