Sökning: "Sara Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden Sara Karlsson.

 1. 1. Den nya verkligheten : En kvalitativ studie om hur anställda upplever förändringar i sin vardag till följd av hybridarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Karlsson; Sara Olsson; [2023]
  Nyckelord :balans i arbetslivet; arbetstillfredsställelse; hybridarbete; distansarbete; covid-19-pandemin;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur anställda upplever förändringar i sin vardag och i sina arbetsuppgifter efter pandemin. Detta görs genom semi-strukturerade intervjuer med totalt sex personer på ett företag som tillämpar hybridarbete. LÄS MER

 2. 2. Övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Regina Löfgren; Sara Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Övergångsprocess; förskola; förskoleklass. specialpedagog;

  Sammanfattning : Abstrakt Att gå från att vara ett förskolebarn till att bli ett förskoleklassbarn kan ses som ett naturligt steg för barnet. Det kan vara en omvälvande upplevelse att få möta allt det nya och okända. Att främja en gynnsam övergång för barnet är viktig för barnets framtida utveckling och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Att hantera kontroversiella frågor och samhällspåverkandehändelser på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Karlsson; Lucas Lantz; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie har som syfte att undersöka hur lärare förhåller sig till, samt hur elever påverkas av, kontroversiella frågor och samhällspåverkande händelser som tas upp i undervisningen på lågstadiet. Frågeställningarna lyder; Hur påverkas elever av kontroversiella frågor och samhällspåverkande händelser i undervisningen för årskurs 1-3? samt Hur kan lärare arbeta med kontroversiella frågor och samhällspåverkande händelser i sin undervisning för årskurs 1-3?. LÄS MER

 4. 4. ”Allt löser sig inte bara genom ett piller” - Det psykosociala arbetet och perspektivets betydelse inom hälso- och sjukvårdens beroendevård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Karlsson; [2022]
  Nyckelord :psychosocial work; social work; counselor; health care; addiction care; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the significance of psychosocial work and perspective in addiction care within the Swedish healthcare system and what it is that enables or limits healthcare counselors’ psychosocial work in the medical context. The methodology is based on a qualitative approach using eight semi-structured interviews with healthcare counselors working with addiction care in the region of Skåne, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Mikronät i Knutby

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Carl Blixt; Melker Ehrenström; Gustaf Ferntoft; Malin Henriksen; Carl Karlsson; Kristina Levin; Sara Vadeghani; Gustav Öhgren; [2022]
  Nyckelord :Mikronät;

  Sammanfattning : The goal of this project was to construct a model of a microgrid to avert possible power disruptions. The microgrid should provide electrical energy to four essential facilities; a nursing home, a gas station, a preschool and a fire station. LÄS MER