Sökning: "Sara Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade orden Sara Karlsson.

 1. 1. Från fyllekärring till barnmorska : En kvalitativ analys av barnmorskans väg till en profession från 1886 till 1977

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lina Malmqvist; Sara Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Historia; didaktik; barnmorska; professionalisering; barnmorskeförbundet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate and study how the midwife's tasks over time become a profession and develop into today's midwives. The focus will be on how the profession and their areas of work developed and why. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapportering och legitimitet : En fallstudie om hur H&M Gruppen använder hållbarhetsrapporter för att arbeta med legitimitetsfrågor och rykte efter en skandal.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Olivia Loctander; Natalie Karlsson; Sara Zanetti; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Utveckling av hållbarhetsredovisning inom klädbranschen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sara Eliasson; Emma Heneryd; Tove Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tankar om fysisk aktivitet hos vårdnadshavare till barn med typ 1-diabetes : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Karlsson; Sara Söderlund; [2021]
  Nyckelord :Fysioterapi; Vårdnadshavare; Föräldrar; Typ 1-diabetes; Kronisk sjukdom; Rädsla-undvikande modellen; Socialkognitiv teori; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med typ 1-diabetes är generellt mindre fysiskt aktiva än andra barn. Bidragande faktorer kan vara rädsla för hypoglykemi och bristande kunskap hos vårdnadshavare. Att vara vårdnadshavare till ett barn med kronisk sjukdom kan medföra många svårigheter och forskning har visat minskad livskvalité. LÄS MER

 5. 5. Hälsopromotivt arbete och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Elin Kristiansson; Sara Karlsson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Barn; Delaktighet; Empowerment; Grundskola; HUGA; Hälsopromotivt arbete; Shiermodellen; Övervikt fetma;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotionsprogrammet Idrottsvetenskap & KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Christina BergExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 44 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2020.... LÄS MER