Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Intern kommunikation - för att verkställa ett avtal inom avfallssektorn

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Kristina Nilsson; Rosanna Lindström; Sara Nilsson; [2011]
    Nyckelord :intern kommunikation; avfallshantering; engagemang; motivation; förtroende; trovärdighet; nsr; värdeskapande; Social Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund Uppsatsen grundar sig i avfallshantering med fokus på den interna kommunikationen hos kundföretag till avfallsbolaget NSR. Det undersökta området utgår från avfallsbolaget NSR:s kundföretag och hur de arbetar för att verkställa sina avtal och förmedlar dessa till sina anställda. LÄS MER