Sökning: "Sara Ku"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Ku.

 1. 1. Stråldos och bildkvalitet vid datortomografiundersökning av hjärna – En jämförande fantomstudie av olika datortomografers scanprotokoll

  Magister-uppsats,

  Författare :Marit Johannesson; Sara Ku; [2019-02-19]
  Nyckelord :Datortomografi; dosoptimering; DT-Hjärna; bildkvalitet; stråldos;

  Sammanfattning : Background: Technology development in computed tomography has led to more examinations being performed in diagnostic purposes. The increasing number of examination in CT has also led to more CT machines being bought to the clinics. LÄS MER

 2. 2. Patientupplevelser i samband med MR-undersökning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Ku; Nimma Bazargan H.; [2013-05-16]
  Nyckelord :Patients experience; magnetic resonance imaging; anxiety; nursing; claustrophobia;

  Sammanfattning : Introduktion: MR-undersökningen är en teknik som blivit alltmer vanligt inom medicinsk diagnostik. Trots att MR-tekniken är en bra metod för att upptäcka patologi och skador kan MR-undersökningen vara associerad med rädsla, oro och ångest hos patienter. Många gånger har patienter liten kunskap om undersökningsprocessen. LÄS MER