Sökning: "Sara Löfberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Löfberg.

 1. 1. I arbetsmarknadens väntrum – en kvalitativ studie där fyra ungdomar berättar om hur de upplever och hanterar situationen som arbetslös

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Löfberg; [2015]
  Nyckelord :Youth unemployment; Jahoda; coping; activation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how young unemployed individuals experienced and coped with their situation. It is a qualitative study conducted through interviews with four young unemployed people who all participate in a municipal project that helps young unemployed people to find a job. LÄS MER

 2. 2. Patienters oro i samband med dagkirurgi : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Karlsson; Hanna Löfberg; [2009]
  Nyckelord :Dagkirurgi; oro; information;

  Sammanfattning : På senare år har dagkirurgi blivit allt vanligare i Sverige. Dagkirurgi innebär att patienten kommer på morgonen för en planerad operation och får sedan gå hem igen, samma dag. Att bli opererad är ofta förknippat med oro för den som det berör. LÄS MER