Sökning: "Sara Lagerlöf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Lagerlöf.

  1. 1. "Verket förtydligas, men splittras samtidigt. Verket får en 'själ', men förlorar delvis sin 'kropp'." : En studie av två delar i konstnären Sara Jordenös Personaprojektet

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Konstvetenskapliga institutionen

    Författare :Maria Taavoniku; [2014]
    Nyckelord :Kritisk diskursanalys; klass; Beverley Skeggs; den heterosexuella matrisen; sexualitet; identitet; identitetsskapande; språk; samtidskonst; Margaretha Rossholm Lagerlöf;

    Sammanfattning : Denna uppsats är en studie av två delar i konstnären Sara Jordenös dokumentärinstallation Personaprojektet. De båda delarna bär titeln ADR respektive The Set House (Hedvig). LÄS MER