Sökning: "Sara Lange"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sara Lange.

 1. 1. Föräldrainflytande i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Westlin; [2016]
  Nyckelord :föräldrainflytande; föräldrasamverkan; föräldraråd; värdegrund; skola; demokrati;

  Sammanfattning : Föräldrainflytande i skolan har fått en ökad betydelse under senare år. Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare och rektorer ser på föräldrainflytande i skolan. Jag har använt mig av intervju som metod. LÄS MER

 2. 2. Från par till föräldrar : om anpassning och skenbar jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Sara Ulveseth; Tobias Högberg; [2016]
  Nyckelord :Parents; division of labor; housework; gender; power; Föräldrar; arbetsfördelning; hushållsarbete; jämställdhet; makt;

  Sammanfattning : SammanfattningDetta är en sociologisk studie som med hjälp av kvalitativa intervjuer har undersökt hur föräldrar upplever övergången från par till föräldrar, samt hur föräldraskapet inverkar på jämställdhet.Att bli förälder är något många i vårt samhälle upplever. LÄS MER

 3. 3. Styrning, Arbete, Ansvar : Förutsättningar för ett hållbart ledarskap inom idrottsrörelsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sara Eriksson; Mariette Jansson; [2016]
  Nyckelord :Litteraturstudie; utbrändhet; hållbartledarskap; organisation; styrdokument; idrottsrörelsen; Riksidrottsförbundet; Svenska olympiska kommittén;

  Sammanfattning : SyfteSyftet är att utforska organisatoriska förutsättningar mot ett hållbart ledarskap (HBL) för att förebygga utbrändhet inom den svenska idrottsrörelsen. Frågeställningarna är: (1) På vilket sätt är Riksidrottsförbundet och Svenska Olympiska Kommittén kompetensstarka organisationer? (2) Erbjuds tränare social support och samhörighet av Svenska Olympiska Kommittén och Riksidrottsförbundet? (3) På vilket sätt erbjuds tränare strukturell stöttning och verktygsarbete från Svenska Olympiska Kommittén och Riksidrottsförbundet?MetodMetoden var en kvalitativ textanalys utifrån fyra steg: Identifiera ett problemområde, val av texter som ska analyseras, skapa ett analytiskt tema och göra en detaljerad analys (Fejes & Thornberg 2009). LÄS MER

 4. 4. Hur fungerar egentligen köpbeslutsprocessen inom e-handel? : En kvalitativ studie om konsumenternas beteende vid konsumtion på Internet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sara Hjärne; Mathilda Perem; Ewelina Wallin; [2014]
  Nyckelord :Buying decision process; purchase decision process need recognition; information search; evaluation; purchase decision; postpurchase behavior; consumer decision making; E-commerce; E-commerce channels; online shopping; online purchase; e-retail; internet shopping; electronic shopping; consumer behavior; online appereal shopping; social media; decision making; online retailing; website design; customer satisfaction; webshopping; perceived risk; convinience; price; online consumption behavior.;

  Sammanfattning : Title: How does the buying decision process really function within e-commerce? - A qualitative study of consumer behavior when they consume on Internet. Institution: School of Economics, Linnaeus University, Växjö. Course code: 2FE16E. Authors: Sara Hjärne, Mathilda Perem, Ewelina Wallin. LÄS MER

 5. 5. Involvera mera!

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Sara Lange; Charlotta Hägerström; [2012]
  Nyckelord :kundrelationer; textilt digitaltryck; business-to-business; customer relationships; customer involved product development; process mapping; digital textile printing; kundinvolverad produktutveckling; processkartläggning;

  Sammanfattning : På dagens hårt konkurrensutsatt marknad är inte bara priset en viktig konkurrenskraft, även relationen mellan kund och leverantör kan spela en avgörande roll för om det blir en affär eller inte. Möjligheten att låta kunden vara delaktig i produktutvecklingsprocessen är även ett sätt att stärka kundrelationerna. LÄS MER