Sökning: "Sara Levén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Levén.

 1. 1. Effekten av fysisk aktivitet på exekutivafunktioner hos barn med ADHD : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Henning Larsson Müller; Anna-Sara Laurén; [2017]
  Nyckelord :ADHD; barn; effekt; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Exekutiva nedsättningar som koncentrationssvårigheter, problem medimpulskontroll och arbetsminne hos barn med ADHD kan innebära svårigheter medskolarbete och vardagssysslor på ett normativt sätt. Låg självkänsla, lägre skolprestationoch uppvisade symtom på depression är påvisat bland barn med ADHD. LÄS MER

 2. 2. Kundtillfredsställelse utifrån ett relationsperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Levén; [2007]
  Nyckelord :Kundtillfredsställelse; relationsskapande; förtroende; engagemang; mervärde; kommunikation; ;

  Sammanfattning : Problem: The main problem this thesis brings up is what impact factors like trust, commitment, communication between a company and its costumers and value can have on costumer satisfaction on the basis of a relationship perspective.Purpose: The purpose with this thesis is to describe the importance of factors that can have an impact on customer satisfaction on the basis of a relationship perspective. LÄS MER