Sökning: "Sara Lidman"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Sara Lidman.

 1. 1. Människa, natur och plats i Regnspiran : En ekokritisk studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Gusten Öberg; [2020]
  Nyckelord :Sara Lidman; ekokritik; Regnspiran; litteraturvetenskap; natur; plats;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lik en raga på myren : Dialekt och identitet i skönlitteratur och svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Maja Dahlbäck; [2020]
  Nyckelord :dialekt; identitet; litteraturdidaktik; norrländsk litteratur;

  Sammanfattning : This essay, called Like a dry, dead tree on the bog, examines how the identity-bearing aspects of the dialects in fiction can be applied in teaching literature in the Swedish subject. The method used is a qualitative analysis and close reading of three works made by authors from the same area, Västerbotten and Norrbotten. LÄS MER

 3. 3. "För tungt för tankar och ord" : En affektteoretisk läsning av Sara Lidmans Regnspiran

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emelie Sandström; [2020]
  Nyckelord :Sara Lidman; Regnspiran; affektteori; affekt; känslor; Sara Ahmed; Sianne Ngai;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "I städerna finns inte den smaken" : Möjligheter med en lokalt förankrad litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Silverdal; [2019]
  Nyckelord :regional litteratur; litteraturdidaktik; värdegrund; postkolonialism; centrum och periferi; Västerbotten;

  Sammanfattning : This essay examines how local literature from the region of Västerbotten in Sweden can be used in the teaching of values in the Swedish upper secondary school. A postcolonial perspective is used in an analysis of three novels and two short stories from the region. LÄS MER

 5. 5. På gränsen - om gränsland och gränsvarelser : En undersökande analys av natursynen i Andrea Lundgrens Glupahungern

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Josefin Leo; [2019]
  Nyckelord :Nature; Border; Ecocriticism; View on nature; Northern Sweden; Natur; Gränser; Ekokritik; Natursyn; Norrland;

  Sammanfattning : This is an ecocritical analysis of the novel Glupahungern by Andrea Lundgren. I investigate how nature is viewed by looking at two things. First, I look at two functions in the novel. I analyze the function of characters that seem to be in between the human side and the animal side. LÄS MER