Sökning: "Sara Lindholm"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sara Lindholm.

 1. 1. Utformning och implementation av tidsrapporterings- och schemaläggningssystem för småföretag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Isak Almquist; Mattis Bark; Christoffer Johansson; Philip Lindell; Sara Lindholm; Stefan Phung; Johan Sundqvist; David Varis; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The construction industry is facing increased digitalization. Companies in the construction industry are currently using analogous and digital solutions for the time reporting and scheduling. LÄS MER

 2. 2. Hellre än bra: Kroppen och rummet - individens upplevelse av karaokesituationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Cecilia Lindholm; [2018]
  Nyckelord :karaoke; atmosphere; group; individual; direction; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is an ethnological study of the experience of participating in karaoke nights at a particular karaoke bar in a larger city in the south of Sweden. It aims to examine the experienced atmosphere as it is spoken of as a feeling of joy and of being welcomed inside the karaoke bar. LÄS MER

 3. 3. Hyresrättens reglering av andrahandsupplåtelser och oskäliga hyror : En kritisk analys av reglerna som föreslås i SOU 2017:86, särskilt avseende hur hyreslagens karaktär av social skyddslagstiftning upprätthålls genom de föreslagna reglerna

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Olivia Blixt; Sara Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Hyresrätt; Andrahandsupplåtelse; Oskälig hyra; Social skyddslagstiftning; Besittningsskydd; Förverkande;

  Sammanfattning : Bostadsbristen som råder i Sverige har gjort det möjligt för förstahandshyresgäster att göra ekonomisk vinst på otillåtna andrahandsupplåtelser och oskäliga andrahandshyror. Denna möjlighet har gett upphov till att nämnda företeelser är två växande problem på den svenska hyresmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter med självskadebeteende : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Frida Lindholm; Sara-Mira Salminen; [2016]
  Nyckelord :Experience; experiences; nurse; nursing; self-harm behavior; Erfarenheter; omvårdnad; sjuksköterska; självskadebeteende; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är ett sedan länge förekommande fenomen som kan vara framträdande hos patienter med en oförmåga att reglera affekter. Det innebär ett lidande för patienterna och det bidrar till en känslomässig påverkan hos sjuksköterskorna. LÄS MER

 5. 5. Inkluderad eller exkluderad? : En fallstudie om mångfald i den svenska byggsektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sara Berger; Julia Lindholm; Mattias Meyer; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of the thesis was to identify potential measures to increase the included diversity in the Swedish construction industry, as well as shed light on potential future research topics within the area. Method: The thesis question was examined with an inductive approach by conducting a qualitative case study on a Swedish construction company. LÄS MER