Sökning: "Sara Lindskog"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Lindskog.

 1. 1. Vad händer i intersektionerna? : En kvalitativ läroboksanalys av klass, kön och ålder i läroböcker i svenska för årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Elin Lindskog; Sara Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; Grundskola; Innehållsanalys; Intersektionalitet; Läroböcker;

  Sammanfattning : Följande studie ämnar synliggöra hur kategoriseringarna klass, kön och ålder framställs i läroböcker för svenskämnet i grundskolans årskurs 1–3. Studien är en kvalitativ innehållsanalys av läroboksserien ABC-klubben(Wänblad, 2017), där sex av seriens nio läroböcker analyseras. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och dokumentation av läsutvecklingen i förskoleklass och årskurs 1

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Eklund; Jenny Lindskog; [2012]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; dokumentation; kartläggning; läsutveckling; överlämning;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur tre förskoleklasslärare och tre lärare i årskurs 1 kartlägger och dokumenterar den tidiga läsutvecklingen. Vi vill även undersöka och analysera lärarnas syn på de material som tillämpas för att kartlägga elevers läsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Företags och konsumenters motiv och förväntningar kring att engagera sig i lojalitetsprogram

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Börsbo; Sara Lindskog; [2002]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; kundlojalitet; lojalitetsprogram; kundklubbar; MQ; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel:Företags och konsumenters motiv och förväntningar kring att engagera sig i lojalitetsprogram. Författare :Malin Börsbo och Sara Lindskog Handledare: Johan Anselmsson Problem: I litteraturen kring relationsmarknadsföring och lojalitetsprogram, eller kundklubbar som det också kallas, är företagsperspektivet idag det dominerande. LÄS MER